Inloggen


Afgelastingen
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
terug naar vorige scherm
15-5-2020
Agenda virtuele ledenvergadering woensdadg 27 mei aanstaande


Zoals bekend is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV), die op zondag 29 maart jl, gepland stond, door de huidige beperkende maatregelen niet doorgegaan.

Naast onze verplichting om als vereniging jaarlijks een ALV te organiseren vinden wij het ook fijn om elkaar (zij het digitaal) te ontmoeten en bij het wel en wee van onze mooie club stil te staan. 

Wij nodigen jullie dan ook van harte uit voor een digitale ALV via Microsoft Teams op woensdag 27 mei 
aanstaande om 20.15 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening 
2. Terug- en vooruitblik door de voorzitter 
3. Financieel jaarverslag 2019-2020 en prognose seizoen 2020-2021 door de penningmeester (bijlage volgt)
4. Rooster van aftreden bestuursleden
- Voorzitter maart 2020 – goedkeuring voor verlenging tot maart 2021
- Penningmeester maart 2021
- Secretaris maart 2021
5. Ter kennisgeving jaarverslag diverse commissies en de Stichting  (bijlage volgt)
6. Rondvraag 
7. Sluiting

Het is fijn als jullie actief deelnemen aan deze digitale vergadering. Volgende week ontvangen jullie de bijlagen en de link om in te loggen.

We kijken ernaar uit jullie dan virtueel weer te ontmoeten!

Het bestuur
Karlijn, Jan en Sophie