Clubinfo
Inloggen


Wedstrijden
Afgelastingen
Agenda
30-09 Veld vegen JO8-1 / JO9-1 / JO1
07-10 Veld vegen MO9-1 / MO10-1
14-10 Veld vegen MO18-1 / MO18-2
15-10 Herfstvakantie
28-10 Veld vegen MO16-1 / MO14-2
04-11 Veld vegen MO14-1 / MO12-1
11-11 Veld vegen MO14-3 / JO14
  hele agenda
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Clubvisie & Clubregels 

Download hier de WHC Gedragscode


Over de Waterlandse Hockey Club

 

De WHC is een jonge hockeyclub voor iedereen in Waterland. De club is opgericht door enthousiaste ouders die voor hun kinderen en zichzelf een hockeyclub dichtbij huis wensten. Sinds 2010 bouwen we aan een moderne familieclub, waar sportiviteit en prestatie hand in hand gaan met gezelligheid en vriendschap. Ons motto is: samen bouwen we aan onze vereniging.

 

In de nazomer van 2013 starten we met 160 leden op een kersvers kunstgrasveld op sportcomplex Markgouw in Monnickendam. We beschikken over een eigen clubhuis dat direct naast het veld gelegen is. Sport draagt bij aan een gezond lijf en daarom voeren wij een gezond kantinebeleid. Wij hebben oog voor onze omgeving. Om Waterland minimaal te belasten, zijn we duurzaam waar dat mogelijk is.

 

Prestaties en plezier

Bij de Waterlandse Hockey Club kun je terecht voor recreatief hockey voor de allerkleinsten vanaf 4 jaar (Funkey) tot veteranen hockey en trimhockey (alleen trainen). We streven ernaar dat sportplezier en prestaties in harmonie naast elkaar bestaan. Wij vinden dat iedereen, van jong tot oud, op zijn eigen niveau bij Waterlandmoet kunnen hockeyen. Als club willen we de kosten van het lidmaatschap laag houden. Zo kunnen we hockey toegankelijk laten zijn. Onze hockey-technische commissie werkt aan een zo kwalitatief en compleet mogelijk trainingsbeleid wat binnen de mogelijkheden ligt van een net gestarte vereniging.

 

Sportiviteit & Respect

Sportiviteit is belangrijk op en rond het veld. Aanmoedigen is leuk en belangrijk, voor zover het gaat om positieve aanmoedigingen. Respecteer de rol van scheidsrechters, coaches en spelbegleiders en laat je hierover niet negatief uit.

 

Ouders kunnen elkaar onderling scherp houden en opbouwende feedback geven wat betreft hun gedrag rond en op het veld. Indien een ouder zich niet aan de sportiviteit- en respect regels houdt, zal hij/zij door het jeugdbestuur, dan wel algemeen bestuur op worden aangesproken.

 

Ook voor onze jeugdspelers vinden we het belangrijk dat er sportief en met respect gespeeld/getraind wordt. Respect voor elkaar, de tegenstander, niveauverschillen, de spelbegeleiders/coaches en voor het materiaal en de omgeving. We verwachten van ouders dat zij hun eigen kinderen hierop zullen aanmoedigen en zo nodig op aanspreken.

 

Samen bouwen

Bij het lidmaatschap van onze vereniging hoort ook 'meedoen'. We verwachten inzet van onze leden rondom de competitiewedstrijden, bardiensten en verenigingsactiviteiten als het organiseren van feesten en toernooien. Ook zaken als sponsoring, de leden-administratie, het onderhoud aan onze website, de verzorging van het materiaal of het  helpen klussen aan ons clubhuis vallen daaronder. ‘Meedoen’ en ‘meehelpen’ vergroten de betrokkenheid bij de club, wat het clubgevoel ten goede komt.


Inwerken

Voor de mensen die nu zitting hebben in de verschillende commissies van onze club zijn veel zaken nog nieuw. Zij doen hun uiterste best alles in goede banen te leiden. Mocht er iets misgaan, aarzel niet contact met hen op te nemen. Doe dit op een positieve manier en gun de commissies tijd om in te werken.

 

Ouders van jeugdleden

Om de jeugdleden de vereiste faciliteiten, begeleiding en training te geven, doet de Waterlandse Hockey Club ook een beroep op ouders. Iedere ouder of verzorger van een jeugdlid zal worden ingedeeld om een bardienst te draaien.
Ook worden ouders verzocht om de jonge spelers van het team waarin zijn of haar zoon/ dochter speelt, naar een uitwedstrijd te rijden. Daarnaast wordt ouders gevraagd om een coach en een teambegeleider per team te leveren.

 

Bardienst

Onze hockeyclub wordt net als iedere andere sportclub in ons land, gerund door vrijwilligers. Wij vragen ieder lid (c.q. iedere ouder/verzorger van een jeugdlid), bardienst tijdens het hockeyseizoen te draaien.

 

Scheidsrechter

De KNHB vereist dat alle leden vanaf de B-jeugd een scheidsrechter kaart halen. Periodiek organiseert de vereniging hiervoor een scheidsrechter cursus. Leden met een scheidsrechterkaart worden door de scheidsrechterscommissie ingedeeld voor het fluiten van wedstrijden (op de zaterdag of zondag). Ouders en coaches vragen wij ook een scheidsrechterexamen te doen en af en toe een wedstrijd te fluiten.

 

Kantinebeleid

Goed voorbeeld doet volgen, vinden wij. Roken is daarom niet toegestaan in en rond het clubhuis wanneer de jeugd traint of wedstrijden speelt. Het drinken van alcohol kan op zaterdag vanaf 16.30 uur en er wordt niet geschonken aan leden onder de 18 jaar. Op zondag, wanneer de senioren spelen, is het drinken van alcohol niet aan een tijdstip gebonden.

 

Opruimen

Na trainingen en wedstrijden is het gebruikelijk alle materialen mee naar binnen te nemen en het veld en de dug-outs schoon achter te laten. Afval en jerrycans kunnen bij de bar worden ingeleverd.

Rond het clubhuis is alle ruimte en vrijheid om te borrelen. Breng glaswerk wel weer naar binnen en gooi afval in de vuilnisbakken. Gevonden spullen graag even melden op de website onder Gevonden/Gezocht.


Auto en Fiets: beperkt parkeren

Het sportcomplex Markgouw kent veel verenigingen. De parkeergelegenheid is echter beperkt! Kom zoveel mogelijk met de fiets of rij met elkaar mee (carpoolen). Op die manier kunnen we ontvangende clubs een parkeerplekje bieden en blijft parkeeroverlast in de aangrenzende woonwijken tot het minimum beperkt. Fietsen graag neerzetten in de fietsenstalling.


Social Media

Regelmatig worden er op de social media kanalen foto's geplaatst van wedstrijden en trainingen. Mocht u bezwaren hebben, laat dit dan per e-mail  weten aan [email protected]


Nieuwe leden

Een mogelijk nieuw lid mag 3 weken kosteloos meetrainen om te kijken of het kind hockey leuk vindt.

a)Na de 3 weken besluit of lid of niet lid worden. Bij ja lid worden zijn de volgende mogelijkheden:
        i) Geen plek in een competitie team: contributie obv trainingslid.
        ii) Wel plek in een competitie team: contributie obv team categorie
        iii) in alle gevallen geldt de entreegeld regeling.
b) Alle nieuwe leden die vóór de winterstop lid worden betalen volledig jaar. contributie. Dus als een ouder pas in oktober bedenkt dat een kind op hockey gaat en na 3 weken dat ook beslist, dan geldt de jaarcontributie.
c) Idem voor na de winterstop, maar dan zal er een halfjaar contributie worden gefactureerd. 


Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap dient voor 1 mei van het lopende seizoen te worden opgezegd via [email protected]